Fremtidens Collaboration: At nedbryde skellet mellem tid og sted

Du får mulighed for at samarbejde med hvem som helst, hvor som helst, på din fortrukne enhed uanset tid og sted.

Få det netværk din virksomhed har brug for.

Du vil have din virksomhed til at vokse – være rentabel-, og forblive konkurrencedygtig. Et robust netværk er nøglen til din succes. Cisco har været førende inden for netværk i mere end tre årtier. Cisco’s portefølje leverer den pålidelighed, skalerbarhed, og sikre it-infrastruktur, som din virksomhed har behov for. Fra datacentre til collaboration, fra mobilitet til sikkerhed, on-premises eller i skyen, Cisco’s hardware og software løsninger er baseret på gennemtestet og brancheførende standarder.

Kom i gang allerede i dag
Avada Macbook Image

Imponerenede funktioner & Revolutionerende løsninger

Opdag værdien af at kunne forbinde de rette mennesker med den rette information gennem det rette medie ved at benytte Cisco Unified Collaboration. Cisco er den eneste leverandør med en platform, der dækker netværket end-2-end samt markedsledende indenfor netværks- og kommunikationsløsninger til såvel offentlige som til private erhvervskunder.

Collaboration

Vi tilbyder, i samarbejde med Cisco, en af de mest omfatten-de porteføljer indenfor kommunikations- og samarbejdsløs-ninger i branchen. Ciscor er markedsledende i næsten alle kategorier og bringer netværksbaseret, integrerede samar-bejdsløsninger baseret på åbne standarder sammen. Disse løsninger inkluderer IP-kommunikation, mobilitet, kunde-pleje, videokonferencer, InstantMessaging samt social soft-ware til virksomheder og interaktive TelePresence-oplevel-ser.

Læs mere her…

TelePresence/Video

Cisco TelePresence er markedets nemmeste og mest dyna-miske måde, hvormed spredte teams kan samarbejde. Tele-Presence benytter den standard IP-teknologi, der anvendes i virksomheder i dag, og det kører på et integreret telefoni-, video- og datanetværk. Derfor er det muligt at tænke læng-ere end bestyrelseslokalet. Nu kan din virksomhed transfor-mere forretningsprocesser, nedsætte omkostninger, forbedre arbejdslivet, øge den konkurrencemæssige fordel samt få mere personlig interaktion!

Læs mere her…

Cloud Service

Eksplosionen af cloud-baserede forbruger- og business-ap-plikationer har givet brugere flere valgmuligheder end no-gensinde før. Cisco cloud collaboration løsninger tilbyder en række samarbejdsværktøjer og tjenester, der kan udrulles i forskellige modeller. De er blevet udviklet til at give en op-timeret oplevelse for slutbrugeren samtidig med at de imø-dekommer de operationelle behov i virksomheden. Her kan bl.a. nævnes; Cisco WebEX, Sparks, Expressway, Communi-cations Manager, Jabber etc.

Læs mere her…

.

Omstilling

På baggrund af det stigende behov for at kunne kommuni-kerer og samarbejde er virksomhederne begyndt at integrere en produktiv løsning, der på den ene side tillader brugerne at kommunikere fra et tilfældigt skrivebord ved at benytte en tilfældig telefon eller computer og som på den anden si-de også er omkostningseffektiv, pålideligt og sikkert. Løs-ningen er Cisco Unified Communications Manager, som er et softwarebaseret omstillingsanlæg, der administrerer og overvåger tale- og video samtaler samt beskeder og mails ved at samle alle applikationerne i et system.

Læs mere her

Kontaktcenter

Virksomheder anvender kontaktcenteret til at styre og distri-buere kundernes mange henvendelser, så disse forbindes di-rekte til de rette medarbejdere. Disse kan komme til udtryk i form af telefonopkald, breve, e-mails, fax eller webformular-er, men også SMS, IM /chat, videoopkald og de sociale me-dier mv. spiller en væsentlig større rolle i måden at håndte-re kundekontakten på. Dermed er kontaktcentrets primære funktion at distribuere kundehenvendelser på en måde, der sikrer, at alle henvendelser bliver besvaret hurtigt og kor-rekt af den bedst egnede ressource.

Læs mere her…

Mobility Løsninger

Mobilitet er fremtiden – Mobiliser din organisation med Enterprise Mobility- og Wireless løsninger fra Cisco. Hjælp dine medarbejdere med at arbejde mere produktivt og sik-kert, uanset hvor de er med en mobil arbejdsplads. Cisco har samlet disse løsninger i skyen , så du ikke behøver at bruge tid på installation, konfigurering, og administration. I samar-bejde med Cisco kan vi guide dig gennem implementering og optimering med hosted og administreret mobilitets løs-ninger fra Cisco.

Læs mere her…

Unified Communication

Kort beskrevet sørger UC for at forbinde personer, oplysning -er og teams ved at integrere realtidstjenester såsom In-stantMessaging (IM/chat), tilstedeværelsesoplysninger, tele-foni, IP-telefoni, audio- og videokonference, datadeling, op-kaldsstyring samt talegenkendelse, med ikke -realtids-tjen-ester såsom voicemail, e-mail, SMS og fax. Med disse skrive-bordsværktøjer er det muligt at øge fleksibiliteten blandt medarbejderne og samtidig forbedre interaktionen med partnere, kunder og leverandører.

Læs mere her…

Cisco Jabber

Cisco Jabber er et software program, der gør det muligt at arbejde med hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Med Jabber kan man kommunikere på sin fortrukne enhed. Det er muligt at afholde videokonference i høj kvali-tet, ringe, chatte, se tilgængelighedsstatus blandt kolleger-ne, integrere virksomhedens telefonbog samt søge kolleger med bestemte kompetencer. Derudover kan både ledere og medarbejdere dele præsentationer, dokumenter og andet data, hvilket gør det muligt at styrke samarbejdet og beslut-ningsprocesserne.

Læs mere her…

WebEx

Foren medarbejdere, kunder og partnere, så de kan samar-bejde uanset sted med skalérbar deling af tale, video og ind-hold. Cisco WebEx-løsninger kan leveres via skyen, lokalt el-ler via hybride løsninger, og de giver folk mulighed for at samarbejde på en mere sikker måde fra mobile enheder, pc’-er eller mødelokaler med planlagte eller ikke planlagte mø-der. Nyd godt af prisbillige forbrugsmodeller til at fremme indførelsen af video og gør mødeoplevelsen enklere med ensartede brugergrænseflader og funktioner.

Læs mere her

Overblik over de vigtigste funktioner – Men bare rolig, der er mange flere

 • Kundetilpasset optioner

 • Lavlatensarkitektur og lav båndbredde

 • Session Initiation Protocol (SIP)

 • High definition (HD)

 • Skillbased routing, baseret på kompetencer

 • Viderestilling, adgang til flere linjer, skift mellem opkald og audiokonference tjenester

 • Det er nemt at komme i gang med og skaleres efter behov

 • Del præsentationer, dokumenter,
  data og meget mere

 • Advanced routing, baseret på tid og tilgængelighed

 • Realtidsstatistik

 • Historisk statistik

 • Reduceret rejse– og administrations-omkostninger

 • Stemmeopkald, IM, chat,telefon- og/eller videokonference

 • Let tilgængelige brugerflade

 • Det er muligt at integrere såvel interne som eksterne applikationer

 • PC-omstilling med MS Exchange integration

 • Understøtter operative systemer baseret på Microsoft Windows, Apple Mac/IOS, Android, Blackberry, Nokia Symbian

 • Overvågning af kø

 • Højt sikkerhedsniveau samt fuldt ud krypteret kommunikation

 • Udvidet hukommelse

 • Enkel administration

 • Meget lave etableringsomkostninger

 • Optimeret drift og reduceret netværksomkostninger

 • Hurtig adgang til ekspertise og information

Køb allerede i dag!

Hvad mere? Samlede løsninger som optimerer, effektiviserer og forenkler din virksomheds kommunikation 

demo_content

Ingen begrænsninger: Bring Your Own Device!

Ved at tillade, at dine medarbejdere benytte deres egne enheder, tablets, smartphones og måske endda computere, til at få adgang til virksomhedens data og applikationer kan du øge deres produktivitet, effektivitet og fleksibilitet.

Cisco BYOD Smart Solution giver en samlet tilgang til effektivt at designe, styre og kontrollere adgangen af et bring-din-egen-enhed (BYOD) netværk. Cisco BYOD øger brugeroplevelser, medarbejdertilfredsheden samt produktiviteten i din virksomhed.

Kontakt os !

 Smartere, enklere og billigere

Unified Communication (UC) betyder kort og godt samlet kommunikation og omfatter både tale-, data- og videoprodukter og applikationer. UC er en åben og skalérbar platform til realtidskommunikation som er baseret på skrivebordsværktøjer, tilgængelighedsindikatorer, mobil integration og intelligens i netværket. Dette gør det muligt at strømline og effektivisere kommunikationen og produktiviteten i enhver virksomhed.

Få fuld udbytte af dit netværk

Få et uforpligtende tilbud allerede i dag!