Få hurtige resultater med gennemtestede løsninger

Implementer forretningsapplikationer, data analytik, desktop-virtualisering og cloud-løsninger hurtigere ved hjælp af gennemtestede datacenter -løsninger. Oplev overlegen skalerbarhed, forenklet styring, og strømlinede drift. Øg din fleksibilitet og interoperabilitet med en progra-mmerbar infrastruktur bygget på åbne standarder. Gør alt dette med mindre risiko og lavere omkostninger.

Vores portefølje af Cisco UCS integreret infrastruktur og serviceløsninger leverer konsistente, højt sikrede, og pålidelige resultater.

Simplificér dit datacenter

Arkitekturen i dagens datacentre skal understøtte en særdels mobil arbejdsstyrke, bring your own device konceptet (BYOD), datadrevne forretningsmodeller samt være i stand til at kunne integrere cloud-applikationer og tjenester problemfrit. For at kunne opfylde disse forskellige krav tilbyder Cisco’s Unified Datacenter platformen et forenet datacenter arkitektur, der kom-binerer computerkraft, opbevaring, netværk og management i én platform designet til at auto-matisere IT, som en service på tværs af fysiske og virtuelle miljøer, hvilket resulterer i øget bu-dgeteffektivitet og forenklet IT- driftt.

Hos Lytzen IT tilbyder vi en holistisk tilgang til design, drift og levering af IT-tjenester. Denne tilgang gør det nemmere for IT-afdelingen i din virksomhed at integrere eksisterende teknolo-gi, reagere hurtigere på forretningskrav, reducere anlægsinvesteringer og driftsomkostninger samt simplificere IT-driften.

Cisco Next-Gen Datacenter

Cisco Unified Computing

Cisco Unified Access

Cisco DNA

IT as A Service platformen

Cisco Unified Computing System

Cisco’s UCS har ændret måden organisationer driver forret-ning på ved at strømline datacenterressourcer, skalére leve-ring af tjenester, øge sikkerhed og tilgængelighed samt re-ducere antallet af fysiske servere og enheder der kræver op-sætning. Denne unikke arkitektur muliggør end-to-end-ser-versynlighed, administration og kontrol i såvel traditionelle som virtuelle miljøer og letter overflytningen til cloud com-puting og IT-as-a-Service.

Læs mere her…

Cisco Unified Management System

Cisco Unified Management er et samlet indlejret interface der integrerer server, netværk og storage-adgang. Disse pro-dukter tilbyder effektiv automatiserings-, orkestrerings- og life-cycle kapaciteter der for-enkler implementering samt drift af fysiske-, virtuelle-, og cloud-infrastruktur. Cisco data-center- og cloud management software sikrer den fleksibili-tet og skalérbarhed nødvendig for at levere ydelser hurtig-ere, mere effektivt og med lavere samlede omkostninger.

Læs mere her…

Cisco Unified Fabric System

Unified Fabric delen af Cisco’s datacenter arkitektur leverer et højtydende data- og storage netværk, som er med til at forenkle implementeringen, sikre kvaliteten, reducere drifts-omkostningerne samt sikre, at du får fuld udbytte af dine in-vesteringer. Disse integrerede netværks-tjenester leverer højhastighed tilslutningsmuligheder, høj tilgængelighed, øget ydeevne og reducerer sikkerhedsrisikoen i multitenant (kundeadskillelses) miljøer.

Læs mere her…

Disaster Recovery

Disaster Recovery

For at generere indtægter skal din virksomhed være i drift kontinuerligt. NetApp® disaster recovery løsninger er byg-get på Data ONTAP®-operativsystemet, som hjælper med at opretholde og genoprette tilgængelighed på tværs af et bredt spektum af recovery points, i tilfælde af et system, site, eller regional nedbrud. Kontakt os i dag og få mere at vide om, hvordan din virksomhed kan implementere en di-saster recovery løsning til en overkommelig pris.

Læs mere her…

Cloud

Cloud

NetApp® Data ONTAP® er udelukkende et software storage operativsystem, der leverer en førsteklasses universel stor-age management platform – direkte fra dit lokale datacen-ter til skyen. Administrer og vedligehold kontrol over din virksomheds cloud-data på dine vilkår og betal kun for det du bruger, når du bruger det. Dette software giver det ni-veau af adgang og kontrol i det hybride cloud miljø, som i havde i jeres eget datacenter.

Læs mere her…

Backup

Backup

NetApp® Snapshot- og replikations teknologi håndterer backup og recovery on premises eller i skyen. Ved at vælge NetApp® backup- og recovery løsninger til at beskytte din virksomheds vigtige data kan du sikre driftseffektivitet, re-ducere backuptid, forbedre data opsving, mindske admini-strative omkostninger, forenkle virtualisering og datastyr-ing, reducere netværkstrafik samt mindske krav til disk-kapacitet med op til 90 %.

Læs mere her…