Cisco Borderless Networks

Cisco Borderless Networks er et varemærk for et sæt af hardware og software teknologier, der tillader, at alle, hvor som helst, når som helst, og på en hvilken som helst enhed, kan oprette forbindelse til en organisations netværk. Cisco Borderless Networks er bygget op af en arkitektur bestående af trådløse systemer, routere, switches, sikkerhedssystemer, WAN acceleration og man-agement systemer mm. Produktlinjen blev udviklet for at imødekomme de stigende krav til ydeevne til blandt andet; streaming af video, trådløst netværk, cloud- og virtualiseringstjenester samt den stigende brug af smartphones og andre enheder på ar-bejdspladsen.

Bevar optimal netværksydelse, minimér omkostninger, og promovér vækst og netværk agilitet med kyndig vejledning og proaktiv støtte. I samarbejde med Cisco hjælper vi din virksomhed med at skabe nye indtjeningsmuligheder og spare penge med profes-sionel service, der leverer netværksoptimering, netværksprogrammering (SDN integration) og arkitektur konvergens og migra-tions tjenester.

The Network Intuitive

Hvad skal du vide!

Routing

Cisco IOS-software leverer IP-intelligens til Cisco® produkt-baserede netværk via en produktportefølje af værdiskaben-de teknologier og funktioner, der understøtter flere proto-kolgrænseflader end nogen anden netværks leverandør i branchen. IP routing protokoller omfatter det grundlæggen-de for levering af høj tilgængelighed, skalerbarhed, tilslut-ningsmuligheder og forbindelse, der er nødvendig for, at virksomheder og serviceudbyder kan imødekomme de krav der stilles til nutidens forretningsapplikationer.

Switching

Cisco switching-løsninger spiller en central rolle i Border-less Networks og leverer strategisk fordel til netværk af en-hver størrelse og til enhver branche. Teknologiske frem-skridt på tværs af hele Cisco switching porteføljen forstær-ker brugernes produktivitet, optimerer operationel drift, og øger den forretningsmæssige værdi af både netværket og forbundne ressourcer. Skalerbare hardware-platforme og intelligente switching-tjenester lever op til konceptet om-kring Borderless Networks sikkert, pålideligt, og problemfrit.

Wireless

Optimer automatisk dit netværk, og få bedre mobiloplevelser i miljøer med stor densitet. Lad vores eksperter hjælpe med at levere en sikker mobiloplevelse, så du kan nå dine forretningsmål.

Cisco – The IoE

Ciscos nye Internet of Everythings-venlige system, som virk-somheden har udspecificeret for første gang, er hovedsage-lig et indbyrdes relateret software, der vil hjælpe virksom-heder, byer og regeringer, med at opsætte og indstille den nødvendige infrastruktur, såsom kameraer, swtiche og rou-tere til at styre de data, der flyder mellem deres tilsluttet udstyr og enheder.
Virksomhederne fokuserer på at; få produkter på markedet hurtigere, tilpasse disse til lovgivningsmæssige krav, øge ef-fektiviteten, og vigtigst af alt, forsætte med at være innova-tive. Med en meget mobil arbejdsstyrke, kunder i konstant udvikling, og skiftende efterspørgsel i forsyningskæden kan IoE flytte din virksomhed fremad.
Ved hjælp af Cisco IoE System kan din virksomhed øge pro-duktiviteten, skabe nye forretningsmodeller, og generere nye indtægtskilder.

Internet of Everythings (IoE)

The Internet of Things eller Tingenes Internet, undertiden også benævnt internettet af objekter, dækker over et koncept, som handler om, at internettet fra at være noget vi mennesker benytter, bliver noget vores forbrugsvarer også benytter. Tingenes Internet (IoT) er det netværk af fysiske objekter eller “ting”, som er indlejret i elektronik, software, sensorer og netværkstilslutning, der kan sikre at disse objekter indsamler og udveksler data. Alverdens computerenheder og varer, så-som diverse elektroniskeenheder, køleskabe, trafiklys, låse, legetøj og vaskemaskiner mm. med en indbygget sensor bliver tilknyttet det store netværk. Det vil med andre ord sige, at almindelige hverdags ting benytter internettet til at kommunik-ere med hinanden.

IoT gør det muligt for objekter, enheder og/eller ting at være tilgængelige, synlige og blive fjernstyret på tværs af eksi-sterende netværksinfrastrukturer, hvilket muliggøre en mere direkte integration mellem den fysiske verden og de compu-terbaserede systemer. Dette resulterer i forbedret effektivitet samt økonomiske fordele. Det unikke ved netop dette kon-cept er, at hver ting, enhed og/eller objekt identificeres igennem det indlejrede computer system og fungerer samtidig ind-en for den eksisterende internet-infrastruktur.

Cisco anslår at tingenes internet vil bestå af 50 milliarder tilsluttet enheder i 2020.

Læs mere her…

Ifølge Cisco er netværket platformen for, at alt kan være forbundet og derfor også fundamentet for Internet of Everything. Meraki er brancheførende inden for løsninger til administration af cloud netværket og derfor valgte Cisco at tilkøbe Meraki i 2012.

Cisco Meraki leverer en komplet cloud-baseret løsning bestående af wireless access points, switche, next-generation fire-walls, WAN-optimering og MDM. Alt er centralt styret via webben. Det er ekstremt nemt at komme i gang og enhederne forbinder sig selv til management-portalen. Løsningerne skalerer fra små afdelingskontorer til store netværk. Cisco Mera-ki’s netværksenheds portefølje er centralt styret fra skyen. Denne funktionsrige og brugervenlige cloud arkitektur gør det muligt for virksomhederne at løse nye problemer samt reducere driftsomkostningerne.

Cisco Meraki er baseret på moderne hardware med ledende specifikationer, styret fra en intuitiv portal – et management-, konfigurations og rapporteringsværktøj i et. Løsningen giver nem adgang til at styre enheder, brugere og applikationer og gør stor brug af automatisering. Du får indsigt, overblik og alarmer – altid opdateret og altid på.

Læs mere her…

Cisco går et skridt videre og kalder konceptet The Internet of Everything (IoE), hvilket skal forstås således, at det ikke ude-lukkende omhandler fysiske objekter, ting og enheder, men derimod også omhandler mennesker, data og processer, der er tilknyttet netværket.

IoE er bygget på forbindelser mellem mennesker, processer, data og ting/objekter – men det handler ikke om disse fire di-mensioner i isolation. Hver enkel dimension forstærker mulighederne i de andre tre. Det er i skæringspunktet mellem alle disse elementer, at den sande drivkraft af IoE bliver realiseret

IoE ændrer måden hvordan mennesker og ting forbindes, hvordan vi indsamler og udnytter data, og hvordan disse arbejder sammen for at muliggøre intelligente processer. Ifølge Cisco vil IoE gøre netværksbaserede forbindelser mere relevante og værdifulde end nogensinde før – det vil forvandle oplysninger til handlinger, der skaber nye muligheder, rigere erfaringer og hidtil uset økonomisk mulighed for virksomheder, enkeltpersoner, og lande.

Læs mere her…

Kontakt

Mobilitet ændrer alt - få en fantastisk brugeroplevelse

Cisco er verdens førende leverandør inden for netværk, og i samarbejde med Cisco ændrer vi måden, hvorpå din virksomhed skaber forbindelser, kommunikerer og samarbejder.
Kontakt