Privatlivspolitik

Lytzen IT A/S behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Læs om vores behandling af dine personoplysninger på hjemmesider:

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lytzen IT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lytzen IT A/S
Aalborgvej 94
9800 Hjørring
CVR-nr.: 26195403
Telefon: 88 32 87 88
Mail: info@lytzenit.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Lytzen IT A/S om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til Lytzen IT A/S att: Informationssikkerhedskoordinatoren.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte Lytzen ITs informationssikkerhedskoordinator.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner som fx Facebook, Twitter, LinkedIn og Youtube videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.

Senest opdateret den 15. juni 2018.